Search
  • MAMA VERONICA SANGOMA

Nawu Umuthi Wezintombi Wasoka

Updated: Jun 26, 2021

Umuthi Wezintombi Wasoka

Hlanganisa Konke Ushaye Inhlanga Umzimba Wonke Wenze Ibhodlela Elincane Ulifake Eskhwameni. For More Information And Knowledge About My Other Services Please Use These Links Bellow:

To Whatsapp Me Quickly Click On Blue Link Word ==> https://wa.me/27639471873

Or Visit My Google Here => https://sangoma-traditional-healer-inyanga-herbalist.business.site

Visit My Website Here => https://moneyandlovespellscasterinsouthafrica.science.blog

Or Here => https://sangoma-traditional-healer-inyanga.blogspot.com

letha elibomvu, delunina, umahlabyhlangane, sinama, amafutha esothamlilo sentombazana, mphumeleli, umsila wenhlathi yamanzi, sondela, ntombikayibhinci, ithambo lomkhovu, amafutha emvubu, amafutha embulu,dumaphansi, dumolezwe.
Umuthi Wezintombi Wasoka

173 views0 comments

Recent Posts

See All