top of page
Search
  • MAMA VERONICA SANGOMA

Umuthi Wokukhiya Umuntu Wakho

Updated: Jul 15, 2021

Indaba Eyiqiniso: Iklayenti lami eliyintokazi eneminyaka engama-25 (Ngokuphepha kwalo amagama ngeke asetshenziswe lapha) laba usizo futhi nansi indaba yalo. Ngokusho kwakhe, ngesikhathi esanda kuqeda iminyaka eyi-18, ubaba wakhe ongamzali waqala ukumnukubeza futhi emcela ukuthi enze ucansi futhi ngoba wayemncane futhi futhi enesifiso, wagcina ngokulala naye kaningana futhi ngokusho kwakhe, uthi wayeqala ukuthuthukisa imizwa ngaye. Lokhu kwenzeke ngesikhathi umama wakhe ehlala engekho emsebenzini e-Eastern Cape. Inkinga yafika lapho eqaphela ukuthi wayeseyekela kancane ukumthakasela futhi manje wayesejaha amanye amantombazane amancane ngemuva kokuba evumile ukulala naye iminyaka eminingi ngemuva komama bakhe emuva. Isizathu sokuthi eze ukuzofuna usizo lwami yingoba manje usingababa wakhe ukhombisa izimpawu zokulala nodadewabo osemncane oneminyaka eyi-16 kuphela. ufuna ngenze ubaba wakhe ongamzali akhulule amandla futhi angalokothi alale nomunye wesifazane empilweni yakhe. Ngamluleka futhi ukuthi azame ukubika lokhu kuziphathimandla ngoba kuzothinta yena nodadewabo osemncane ngokweqile ngokomzwelo. Manje umbuzo wami uthi, ucabanga ukuthi kukufanele yini ukwenza le ndoda ingabi namandla? Whatsapp Or Call +27639471873. Thokoza


165 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page